lentera

Lentera dan Harapan: Penyalaan Kebijaksanaan

Dalam ranah simbolisme dan metafora, lentera telah menjadi simbol kebijaksanaan dan pencerahan. Menurut blog Lentera Kecil simbol ini sudah eksis sepanjang sejarah dan meluas dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Asal-usul Lentera Sejarah lentera sebagai ikon kebijaksanaan dan pencerahan berakar dalam sejarah ribuan tahun. Salah satu contoh terkenal adalah Lentera...