Wisata Religi Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Wisata religi Sunan Gresik  terletak di Jalan Malik Ibrahim, Desa Gapurosukolilo, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim merupakan Wali pertama dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga ayahanda Sunan Ampel. Sejarah Singkat  Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) Sunan Gresik nama aslinya Syekh...